Strona główna Dydaktyka Nauka Katedra
 

  English


IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
KATEDRY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
ZAKOPANE, 18 - 19 PAŹDZIERNIKA 2013

DOM JUTRA
OSIEDLE JUTRA


Pomimo optymistycznych prognoz oraz wyników badań naukowych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w Polsce, dotyczących jakości i standardów związanych z kształtowaniem mieszkań oraz osiedli mieszkaniowych w zdrowym środowisku mieszkaniowym, dostępność mieszkańców do własnego mieszkania wcale nie wzrosła wręcz przeciwnie dla wielu rodzin jest nieosiągalna. Problem ten dotyczy znacznej ilości państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz świata. Sytuację w ostatnich latach pogłębił niewątpliwie kryzys gospodarczo – finansowy w Europie oraz USA, który nie sprzyja rozwiązaniu powyższego problemu.

Przyczyny leżą w sferze ekonomicznej przeważającej liczby ludności oraz niezadawalającego słabego rozwoju gospodarczego znacznej ilości państw świata, a także gwałtownym wzroście demograficznym. Drugiego listopada 2011 roku  liczba ludności świata przekroczyła 7 miliardów. Niepokojące są prognozy odnośnie dalszego przyrostu ludności oraz znacznego powiększenia zurbanizowanej powierzchni naszego globu. Sytuacja jest trudna i nic nie wskazuje obecnie na szybką i znaczną poprawę.

Należy postawić pytania o przyszłość: podjąć próbę przedstawienia tendencji tworzenia miast, osiedli i zespołów mieszkaniowych w niedalekiej perspektywie, zaprezentować koncepcje mieszkania i domu z punktu widzenia kształtowania funkcjonalno – przestrzennego miejsca zamieszkania człowieka i jego rodziny, czyli przedstawić wizję domu i osiedla jutra adresowaną szczególnie do warunków polskich.

Pojęcie dom i osiedle jutra należy rozumieć jako miejsce zamieszkania człowieka i jego rodziny w bardzo szerokim ujęciu w odniesieniu do różnych skal architektoniczno – urbanistycznych, pozostawiając swobodę autorskich interpretacji i wypowiedzi.

W autorskich wypowiedziach zaleca się uwzględnić szeroki wachlarz zagadnień interdyscyplinarnych mających wpływ na przyjętą ideę domu i osiedla jutra, skupiając uwagę przede wszystkim na wybrane aspekty:

  • humanistyczne:
    • psychologiczne, socjologiczne, kulturowe,
    • społeczne - dotyczące przestrzeni wspólnie użytkowanych przez mieszkańców; społecznych, publicznych itp.,
  • związane z kształtowaniem zrównoważonego środowiska mieszkaniowego:
    • ekologiczne oraz związane z ochroną środowiska przyrodniczego,
    • dotyczące kreowania zdrowego miejsca zamieszkania człowieka,
  • kompozycyjne oraz estetyczne:
    • dotyczące kształtowania formy architektonicznej oraz formy urbanistycznej,
    • związane z kształtowaniem struktur miejskich, miasta itp.,
    • dotyczące przekształceń, modernizacji i rewitalizacji istniejących poprzemysłowych i innych struktur miejskich,
  • inne:
    • programowo – funkcjonalne,
    • ekonomiczne, etc.

Zaleca się by autorskie wypowiedzi posiadały charakter krótkiego eseju związanego z własną twórczością projektową lub plastyczną, działalnością naukową i inną. Winny zawierać własne przemyślenia i idee związane z wybranymi aspektami problemowymi zmierzające do określenia wizji domu jutra lub osiedla jutra.

Oczekujemy oryginalnych i różnorodnych autorskich wypowiedzi w formie tekstu lub rysunku albo tekstu i rysunku, dlatego nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, czyli wszystkie wizje domu jutra oraz osiedla jutra są dopuszczalne – ponieważ nie znamy przyszłości.

Mam nadzieję, że Państwa eseje w sumie stworzą jedną wspólną całość, w której będzie można odczytać przewidywane tendencje kształtowania w niedalekiej przyszłości w Polsce, domu jutra oraz osiedla jutra w zdrowym zrównoważonym środowisku mieszkaniowym człowieka.

Podpis: Wacław Seruga

ORGANIZATOR KONFERENCJI:

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

HONOROWY  PATRONAT:

J.M. REKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK
PROREKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ds. NAUKI
PROF. DR HAB. INŻ. JAN KAZIOR
PROREKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ds. STUDENCKICH
PROF. DR HAB.INŻ. LESZEK MIKULSKI
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JACEK GYURKOVICH
KOMITET ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PAN –
SEKCJA ARCHITEKTURY I SEKCJA URBANISTYKI
KOMISJA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY PAN O/KRAKÓW –
SEKCJA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

RADA  NAUKOWA WYDAWNICTWA KONFERENCYJNEGO
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE - HOUSING ENVIRONMENT:


PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WOJCIECH BONENBERGPOLITECHNIKA POZNAŃSKA
PROF. h.c.DIPL. ING. HERBERT BÜHLERFACHHOCHSCHULE  MÜNSTER
ARCH. ASSOCIATE PROF. ELENA DOUVLOUBOSTON ARCHITECTURAL COLLEGE
PhD ARCH. LUCA MARIA FRANCESCO FABRISPOLITECNICO DI MILANO
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JACEK GYURKOVICHPOLITECHNIKA KRAKOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR GZELLPOLITECHNIKA  WARSZAWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. DARIUSZ KOZŁOWSKIPOLITECHNIKA KRAKOWSKA
PhD ARCH. CARLOS MARMOLEJO DUARTEUNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
PhD ARCH. MADELYN MARRERO MELENDEZ  PROF.UNIVERSIDAD DE SEVILLA
PROF. KEVIN Mc CARTNEYCORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PhD ARCH. Ma DEL PILAR MERCADER MOYANO PROF.UNIVERIDAD DE SEVILLA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MARIA MISIĄGIEWICZPOLITECHNIKA KRAKOWSKA
DR HAB. INŻ. ARCH. GRAŻYNA SCHNEIDER – SKALSKA, PROF PKPOLITECHNIKA KRAKOWSKA
PROF. DR. HAB. INŻ. ARCH. WACŁAW SERUGAPOLITECHNIKA KRAKOWSKA – PRZEWODNICZĄCY
PhD ARCH. JAIME SOLIS GUZMAN  PROF.UNIVERIDAD DE SEVILLA
PhD ARCITECT ADOLF SOTOCA GARCIAUNIVERITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
DIPL. ING. M. ARCH. BARBARA VOGEL, ASSOCIATE PROF., PRESIDENT OF THE ROYAL CANADIAN ACADEMY OF ARTSRYERSON UNIVERSITY


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Konferencja odbędzie się w dniach  18 – 19 października 2013 roku  (piątek – sobota) w Zakopanem na terenie Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego w Kościelisku.  Podstawą obrad będzie dyskusja prowadzona przez moderatorów podczas planowanych sesji. Dyskusję będą poprzedzać referaty wprowadzające oraz prezentacje zgłoszonych wystąpień. Zgłoszone i zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym dwujęzycznym wydawnictwie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego „Środowisko Mieszkaniowe - Housing Environment” nr 11/2013 i przekazane w materiałach konferencyjnych. Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment” jest umieszczone w wykazie czasopism punktowanych MNiSW – 1 pkt.

WARUNKI UDZIAŁU  W KONFERENCJI:

  1. 01.03.2013 r.  nieprzekraczalny termin nadesłania Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres Biura Konferencji  (e–mail: a-32@pk.edu.pl, ewentualnie fax. 12 628 20 22)
  2. 10.05.2013 r.  nieprzekraczalny termin nadesłania elektronicznej wersji artykułu wraz z tłumaczeniem na język angielski na adres Zespołu Redakcyjnego Konferencji (e–mail: krystyna.paprzyca@xl.wp.pl lub a‑32@pk.edu.pl z załącznikiem; lub pocztą na płycie cd)
  3. 10.05.2013 r. nieprzekraczalny termin nadesłania dowodu wpłaty na adres Biura Konferencji (e–mailem: a-32@pk.edu.pl, ewentualnie fax. 12 628 20 22)
  4. 30.09.2013 r. nieprzekraczalny termin nadesłania prezentacji wystąpienia na adres Zespołu Redakcyjnego Konferencji (e–mail: krystyna.paprzyca@xl.wp.pl lub a‑32@pk.edu.pl z załącznikiem; lub pocztą na płycie cd)

Niedotrzymanie w.w. terminu nadesłania artykułu oraz dowodu uiszczenia opłaty konferencyjnej uniemożliwi dokonanie recenzji artykułu i umieszczenie go w wydawnictwie.

Opłatę konferencyjną prosimy kierować na konto:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
z dopiskiem: KKŚM Zakopane  2013

Uwaga: Fakturę VAT otrzymuje osoba lub instytucja, której dane podano w formularzu zgłoszeniowym

OPŁATA KONFERENCYJNA:

  • Opłata konferencyjna w wysokości  900 zł (w tym  23 % VAT) – obejmuje:
    • uczestnictwo w konferencji,
    • prezentację wystąpienia na forum podczas sesji konferencyjnej,
    • publikację artykułu w recenzowanym wydawnictwie konferencyjnym,
    • otrzymanie wydawnictwa konferencyjnego: Środowisko Mieszkaniowe - Housing Environment nr 11/2013,
    • posiłki w trakcie trwania konferencji (bufet kawowy, lunch, uroczysta obiadokolacja).
  • Opłata konferencyjna w wysokości 600 zł (w tym 23 % VAT) – zapewnia:
    • publikację artykułu w recenzowanym wydawnictwie konferencyjnym,
    • otrzymanie wydawnictwa konferencyjnego: Środowisko Mieszkaniowe - Housing Environment nr 11/2013.
  • Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł (w tym 23 % VAT) – zapewnia:
    • prezentację wystąpienia na forum podczas sesji konferencyjnej,
    • otrzymanie wydawnictwa konferencyjnego: Środowisko Mieszkaniowe - Housing Environment nr 11/2013,
    • posiłki w trakcie trwania konferencji (bufet kawowy, lunch, uroczysta obiadokolacja).

Wydawnictwo konferencyjne Środowisko Mieszkaniowe - Housing Environment nr 11/2013 obejmować będzie tylko pozytywnie zrecenzowane artykuły, nie będzie zawierało wystąpień w formie prezentacji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów i podróży.

KOSZT ZAKWATEROWANIA :

Nocleg ze śniadaniem w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym w Kościelisku:

  • w pokoju dwuosobowym w dniach 18/19 października  2013 r. - 120 zł za osobę (240 zł za pokój)
  • w pokoju jednoosobowym w dniach 18/19 października 2013 - 150 zł.

WARUNKI PUBLIKACJI ARTYKUŁU:

  1. Zgodność z założeniami merytorycznymi konferencji - patrz: Tezy.
  2. Zgodność z wymogami technicznymi artykułu - patrz załącznik.
  3. Pozytywna opinia recenzentów.
  4. Nadesłanie oświadczenia  (wg załączonego wzoru – łącznie z artykułem).
  5. Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie.

INFORMACJE, ZGŁOSZENIA, NADSYŁANIE MATERIAŁÓW:

BIURO KONFERENCJI:

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DOM JUTRA OSIEDLE JUTRA
KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKA KRAKOWSKA
UL. PODCHORĄŻYCH 1, 30–084  KRAKÓW
Tel/fax. + 48  12 628 24 33,  + 48 12 628 20 22
e–mail: a–32@pk.edu.pl

Kurator naukowy konferencji:
prof. dr  hab. inż. arch. Wacław Seruga

Sekretarz konferencji:
dr inż. arch. Danuta Kupiec–Hyła, e-mail: danutahyla@gmail.com

Sekretarz biura konferencji:
mgr Małgorzata Rekuć, e-mail: a-32@pk.edu.pl

Redaktor techniczny konferencji:
dr inż. arch. Krystyna Paprzyca, e-mail: krystyna.paprzyca@xl.wp.pl


Pełną wersję referatu w wersji elektronicznej wraz z ilustracjami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: krystyna.paprzyca@xl.wp.pl z kopią na a-32@pk.edu.pl.

Tekst wraz z ilustracjami oraz załączone i wypełnione oświadczenie (w formie zeskanowanej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail redaktora konferencji: krystyna.paprzyca@xl.wp.pl z kopią na a-32@pk.edu.pl.

MIEJSCE OBRAD:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Zakopanem
ul. Stanisława Nędzy Kubińca 101.
34 – 511 Zakopane,

Recepcja:    tel. / fax.  18 2097300
Rezerwacja:  tel. / fax.  18 2097314
E-mail: zakopane@dwwam.pl


Do pobrania:


  Karta zgłoszeniowa,

  Oświadczenie autora,

  Wytyczne do artykułu.


Strona główna | Dydaktyka | Nauka | Katedra